Štěstí je bacil,bud´ jeho nositelem...

Červen 2009

obDobí ...

20. června 2009 v 19:46 | IdusSkaQ |  My diary
Ahooy ! tag že... :(

JsoU tu práZky,takový obDobí kdy tu neBudu :( je mi to líítO,alE mám souStředko,teďka poZítří jedu do řEcka! pak na chAlupu... a eštE toho buDe mnoHem víc... tag žE tu nebuDu ani na cHvilku fakT ne! a kdYbych byla tag jEdině přiDat článek ! ale sBénka nic.. fakt ne,už ani teeď je nestihnu oběhnouT! chystám se porotže v pondělí 3:25 ráno muSím býT na letiŠti ! je mi to líTo ! jinAk to vysvětlít neumíM a neChci :) pp

IdusSkaQ :)

ahoY! menšÍ záVal reklAm ! :D

14. června 2009 v 18:41 | IdusSkaQ |  Mno tO...nejduležitější
AhoY! jaK sem říkAla že kE kažDému čláNku teď budu dáVat reklAmu mýCh sBé,vysKytLa se tu přílEžitosT i pRo jeDen(dneSka založený :D) blog! ten bloG je můj a méHo sBénka(v-e-r-u-s)
NenÍ niC moC,tepRve se rozJíždí ! alE snaD se buDe líbit! můžEte kdž tag napSat aJ nějakej teN komentíK :) děkujíí - celebrity

pp

Ještě slíBený odkazy na SBé ! : Daja,CoCo-SHANie-El,v-e-r-u-s

Kdo tu z sbének neByl dneSka napSanej,bude příŠtě :) pp

pRázkY se blíŽí ... :D

11. června 2009 v 15:18 | IdusSkaQ |  My diary
AhoY!

HneD na začáTku vám chCi říCT pár noVinek ! ZačnU tím,žE mám iNf. pro Sbé ! taG,že za 1.kažDý měsíC budU jeN k jednoMu článkU psáT odkaZy na vašE bloGy,smaozřEjmě jEn na neW sBé,neJ sBé a gOod sBé :) nějAk to smíChám do hroMady :) tj jeDno.Dál tu máM ještĚ jeDnu inF. a teĎ pro sBé a prO všEchny ! 22.6. jeDu na doVolenou(do řeCka :D no,tj jedno)a proTo tu neBudu,tag žE sE omlouVám všEm,SbénkáM aj všem :D,možNá ještĚ moC brZo na to váM to říkAt,alE já váM to paK ještě pŘipoMenu,jinAk... je čeRven a u náS v Brně jE zaTaženoa rránO je 15 stupŇů :( :( :(:( ... hrůzA! dOufáM,že tY prázkY buDou aspoŇ slunečný ! no...znáMky..mojE ??? ... :X .... děS :D na vySvědčení tu alE nejSEm!!!! :D taG jo... už muSím,ještě sEm chtělA říCt že můžeTe stálE psáT do reklAm co jE poD článkEm,protožE taM nikDo nenaPsal reklAmu můžEte fuRt psát :) !!!
ppp


AhoY ! Den rEklam proběhnE... ! :)

9. června 2009 v 13:44 | IdusSkaQ |  Reklami
Ahoy!

TaG že jE tu NEW ! Dneska proBěhne dEn reklAm! To znamenÁ,že kažDý můžE napSat do určitéHo čláNku do komeNtářů reklAmu! A prVní 3(douFejme že jiCh toliK budE :D)buDou po cElý týDen(teDa spíš do páTku) v kažDém článku co napíŠu míT reklAmu na svůj BloG! :) to vŠecko probíhá oD těĎ :).Bude to trvaT taG 2 dny! zatíM newíM do kDy,můžeTe psáT furt :) pp

Výtvory fAntaziE ???

6. června 2009 v 15:59 | IdusSkaQ |  Dílna
AhoY,jAk ste možná čEtli,byla sEm teďka s kAmoškoU v Anglii,jeŠtě s DruhýM stupnĚm ( naštĚstí taM nebYla našE tříDa :) No a já sEm foTila tAg možnĚ,proStě skoro všEcko a tuDle fotkU seM foTila v leedS Castlu (esi někdo zná) a doCela se mi líBila Tag ji tU máTe! ppAvvatary - summEr 0.02

6. června 2009 v 15:40 | IdusSkaQ |  Awošky,picty & pixelky ...
Ukradeno: xoxo


Absolutní rekonstrukce blogu !!!

4. června 2009 v 12:28 | IdusSkaQ |  Mno tO...nejduležitější
Ahoy !

Vím,že sem tu dlouho nebyla a taky se omlouvám... nebyl čas,byla em v Anglii a už mě to tu nebaví...du zrekonstruovat blog,esbénka zůstávají jen tyto : Daja a Cross.pink ! teda pokud sem ještě já jejich Sbéčky :D ! Mimochodem,blog pozastavuju,nebo spíš tu budu tag ob týden :( vím že je to moc ale končí škola a já se ze všech sil snažím ještě dohnat nějaký známky...ehm...samý 2 ... :D no nic!To je vše co k tomu chcu říct!

ppppp