Štěstí je bacil,bud´ jeho nositelem...

Duben 2009

What You Looking At ???

26. dubna 2009 v 16:59 | IdusSkaQ |  My diary
pixelspixels

Tag ... aHoy :) pusťte si písničku... jen tAg :)


Jak vidítE ... doLe :) sEm daLa neW komiX...no alE nemusítE ho čísT :D steJně ta grAfika jE ... no řekněmE niC moc :)
Tag... sBénka,JaK se mátE ??? a všiCi jAk sE mátE ??? :D u náS teĎkom taG fučí víTr že máM strAch abY náM na zaHradě neSpad nějAkEj stRom...proTože mY jiCh mámE taDyk dosT a všEcky hooOOOOOoooOOdně vYsoký :D alE fákT jako :) ha. ... no uŽ nemáM co poVídat...joo máM,sEm ostříHaná ... mojE kadeřniCe je teď na maTeřské taG mě stříHala jiná kadeŘnice a tedA jako niC moC... ustřiHla mě to Tag jaK sEm nechtělA a dokoncE mi anI pořádnĚ nevyMyla ten šamPóón
... :D aalE vážně DnesKa sEm si umývAla hlaVu a jAk sem si ji nejprVe oplachovala jEn vodou tAg mi tAm teKly bublinkY od šamPonu a přEd tím mě hrOzně šráBala hlavA :D alE teĎ jak to máM poDle sEbe umytý a učeSaný tag je to zaSe oK :) ...a do pr°°°° teď nÁm tíM větrEm úlítLa žiDle(kovová) co mámE na zahRadě, no niC dětskA já tam valíM :D tag pp MVR !!NeW komix DReAm ...

26. dubna 2009 v 16:44 | IdusSkaQ |  Komix Dream

Baf tag že ... víc neřeknu ... :D j eště.. komu se to nelíbí (ať si p°°°l políbí :D) né :D,esi se to někomu nelíBí... taG ať si to nečte :)


MVR ... :)

20. dubna 2009 v 15:49 | ÏdusSkaQ |  My diary
BááááF :)))


Ahoy ! Tag žE všE se mněNí :D buDu tu pRavidelNě (snad :D) obdEn ok ??? za sBénkAma buDu choDit :) tAg to j E asI vše...jo....zmněNila sEm dEsS :D líbí ???Jinak u náS v BrNě zašLo sluNíčko prYč :((( je tu tepLo ale nesVítí sluníčKo :( .... nj blbÝ uý musím na trenál.... tag pP MVR


Opět Dance...And School And Dance...And Holiday :D

16. dubna 2009 v 15:09 | IdusSkaQ |  My diary
Ahoy... prostě... těch omluV už sEm řIkala toLik že už aNi neWím co pSát...za sBénkamA už ani nechoDím... pRotožE už aNi newím ktErý vůBec máM(někdy) :D Ale Změníme téMa :D co práZky ??? Já tEda VeLikonoce moC nemusÍm...jEn někdY ale... no a cO škoLa ??? umĚ furt nuDa...prostě blé :D !!! JiNka neWím jEstli s tím noVým komiXem hneD neskoNčím proTože sE mi jakSi odStranIla ta rodinA hihi :D jeŠtě uvidíM ... no a jInak máM fuRt trEnály,souTěže a ani eWím co ještě...jinAk smE o prázkácH v prátEk a čtvrteK mělI trenálY a proTože taM kDe tančímE bylI druzí juNioři.. tag že jAk deBili smE tancoVali na tRávě v na Slovaňáku...(to je v brně :) někteří si nás i natáčeli :D paK sEm bYla s kamoŠkou nakuPovat..tag sEm si koUpila pěKný tričínkO..fIalový :D a to je asi všeCko..počítEjte s tím žE tu zAse dlooooooOoOOOOOooooOOho nebuDu :D možná.... tag jO... a Jinák... SLUNÍČKO JE TU!!! Konečněěěě ... teda u nás v Brně jo !! Je tu přEs den ve stíNu 23° :D !!!! alE prEj to má zAse zmiZet... :(((( tag pp MVR !!!